XIII SPORTOWY FESTYN RODZINNY – GLISNO 2015

01.07.2015

    13 czerwca 2015 r. o godz. 15.30  w Sołectwie Glisno na boisku Klubu Sportowego  odbył się XIII Sportowy Festyn Rodzinny.

Organizatorami imprezy była Rada Sołecka  oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Glisno.  Projekt był współfinansowany ze środków publicznych Gminy Lubniewice , Funduszu Sołeckiego Glisna, GKRPA,  organizacji działających we wsi( OSP, KGW, Klubu Sportowego,  Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Glisno  harcerzy oraz  sponsorów (  Burmistrza Lubniewic , kierownika „LS PLUS „ Glisno A. Bobera,  Państwa I. i R. Kijewsckich, U. i E. Sembratowicz, U. i E. Kołodziej, H.A.Pisarwewicz, miejscowych radnych – H. Stein, M. Kuzajewskiej – Moskwa, B. Sanockckiej , E. Białek , R. Walickiego, sołtysa  – Krystyny Kisielewicz oraz członków Rady Sołeckiej  – Z. Wierzbińskiej, A. Krawiec, A. Kuzajewskiej i Ł. Pisarewicza. Członkowie Rady Sołeckiej ufundowali również nagrody do losowania. Wśród gości byli: K.Szczepańska – z-ca Burmistrza Lubniewic,  Patryk Lewicki – Starosta Sulęciński, Michał Deptuch – W-ce Starosta,  Łukasz Krok – właściciel pojazdów militarnych , Iwona Kmita- kierownik MOPS w Lubniewicach.


Sołtys wsi Krystyna Kisielewicz oraz prezes Stowarzyszenia – Bożena Gorczyca – Zapart powitały wszystkich zebranych.
W sportowym festynie wzięły udział całe rodziny- dzieci , rodzice , dziadkowie i pradziadkowie z terenu Glisna i ościennych miejscowości. Na boisko Klubu Sportowego przybyło ok. 200 osób.  Główną atrakcją był „Bieg po zdrowie” w różnych kategoriach wiekowych. Najmłodsi zawodnicy to: Maciej Kisielewicz – 9-cy  i Milena Jurczyk – 2 lata, a najstarsi to: Józefa Nakoneczna – 89 lat, Stanisława Sobecka – 81 lat oraz w kategorii dziadków Mieczysław Skorupa – 69 lat. Każdy uczestnik biegu otrzymał napój i słodki poczęstunek, a zwycięzcy medale i nagrody rzeczowe. Burmistrz Lubniewic ufundował rower, który trafił do 5-latka Pawła Motylińskiego z Jarnatowa. Nagrodę wręczyła Pani Katarzyna Szczepańska – zastępca burmistrza. Kilkanaście wylosowanych nagród trafiło również do uczestników biegu.

W konkurencjach rodzinnych wzięło udział 6 ekip: ( drużyna Joanny Skorupa, Ariela Różańskiego, Przemysława Zgierskiego, Tomasza Rutnickiego, Marioli Skorupa oraz Przemysława Stankiewicza ). Nauczyciel wychowania fizycznego Izydor Sobecki przygotował 5 konkurencji o  rożnych sprawnościach. Zwycięzcami okazała się  rodzina Tomasza Rutnickiego, która otrzymała w nagrodę rower ufundowany przez sołtysa i miejscowych radnych. Pozostałe rodziny również otrzymały nagrody rzeczowe i medale.

Dla wszystkich uczestników przewidziany był ciepły poczęstunek , a dzieci miały wiele niespodzianek –  lody ufundowane przez OSP  i „zimny prysznic” ze „strażackiej sikawki” (wozem OSP wjechał senior strażaków  Jan Nakoneczny), cukrową watę ufundowaną przez sponsorów, słodycze ufundowane przez Starostę Sulęcińskiego,  przejażdżkę militarnymi samochodami  oraz stoiska z balonami i zabawkami.

Punkt medyczny obsługiwała Joanna Sorupa- ratowniczka medyczna. Kiełbaski grillowali wędkarze – Stanisław Rutnicki i Jan Gałuszka, a poczęstunkiem zajęły się panie z KGW (Zofia Wierzbińska i Helena Zwierzchowska). Nagłośnienie przygotował Marcin Krawiec – strażak i członek Klubu Sportowego.

Organizatorzy serdecznie dziękują członkom organizacji za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu festyny, sponsorom za nagrody i słodycze, a dzieciom, rodzicom i dziadkom i gościom za udział w XIII Sportowym Festynie Rodzinnym.

Sołtys Wsi Glisno – Krystyna Kisielewicz
Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju
I Promocji Wsi  – Bożena Gorczyca – Zapart

19.05.2024 godzina 21:22
łączymy pokolenia
galeria mieszkańców
kronika wsi
Projekt współfinansowany w ramach programu "Działaj Lokalnie VII"
działaj lokalnie
fundacja wolności
akademia rozwoju filantropii w Polsce
fundacja na rzecz Collegium Polonicum