Klub Sportowy

Klub Sportowy KS Glisno


Prezes: Marek Szatyński
Glisno 44
69-210 Lubniewice

tel. 957557671

Rok założenia: 1983


KLUB SPORTOWY
Pozycja KRS W Rejestrze Stowarzyszeń: 0000029859
Data dodania do rejestru stowarzyszeń: 2001-07-25
REGON: 210605433
Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej

Województwo: lubuskie
Powiat: SULĘCIŃSKI
Gmina: LUBNIEWICE
Miejscowość: GLISNO 44
69-210 LUBNIEWICE
Członkowie reprezentacji:
Prezes: Szatyński Marek
V-ce prezes: Pisarewicz Andrzej
Sekretarz: Kisielewicz Zdzisław
Członek: Sobeski Izydor
Skarbnik: Pisarewicz Łukasz
Nazwa Organu Reprezentacji: Zarząd

Klub prowadzi działalność statutową nieodpłatną. Są to : działanie w różnych formach wychowania fizycznego i zdrowotnego, prowadzenie szkolenia młodzieży i zawodników, organizacja masowych zawodów dla członków klubu i mieszkańców wsi, czynny udział w życiu społecznym i gospodarczym wsi, współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie sołectwa.
Na swoją działalność klub otrzymuje dotacje z Urzędu Miasta w Lubniewicach. Fundusz ten przeznacza na zakup sprzętu sportowego, realizację delegacji sędziowskich, opłaty regulaminowe dla OPZN w Gorzowie Wlkp., ubezpieczenie zawodników, pokrycie niezbędnych kosztów związanych z utrzymaniem szatni i boiska sportowego. Oprócz działalności szkoleniowo – sportowej KS współorganizuje wiele imprez kulturalno – oświatowych we wsi. Klub Sportowy nie bazuje tylko na dotacji z Urzędu Miasta. Pozyskuje również fundusze z innych źródeł – pisząc projekty. W 2010 roku KS pozyskał dotację ze  środków publicznych Powiatu Sulęcińskiego  na organizację IX Sportowego Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka , a w 2011roku na organizację I Powiatowego Turnieju w Piłce Ręcznej Kobiet i Mężczyzn.

Obecnie Klub Sportowy Glisno rozgrywa mecze piłki nożnej w klasie „B”- podokręg Słubice. Po rundzie jesiennej 2013r. zajmuje w tabeli 4 miejsce na 9 drużyn.
W klubie jest zrzeszonych 19 zawodników, wszyscy pochodzą z naszej miejscowości.

 

 

 

 

 

 

 

Barwy: czarno-czerwone

 

Trener: Daniel Myśliński

 

Strona internetowa KS Glisno – KLIK

 

Wyniki, statystykiKLIK

 

 

 

 

 

 

 

by damage.inc

24.04.2024 godzina 00:54
łączymy pokolenia
galeria mieszkańców
kronika wsi
Projekt współfinansowany w ramach programu "Działaj Lokalnie VII"
działaj lokalnie
fundacja wolności
akademia rozwoju filantropii w Polsce
fundacja na rzecz Collegium Polonicum