RODO

KLAZULA RODO

Informujemy, że od 25 maja 2018 ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem danych jest Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Glisno z siedzibą w Glisno 23, 69-210 Lubniewice, KRS: 0000318420, NIP: 429-004-84-499.
 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail: stw.glisno@wp.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Glisno 23; 69-210 Lubniewice
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia, udziałem w Programach, wydarzeniach, badaniach realizowanych przez Stowarzyszenie na podstawie wyrażenia przez Panią/Pana dobrowolnej zgody w oparciu o art.6 ust.1 lit. a) RODO.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (Artykuł 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom lub powierzone innym podmiotom i instytucjom na potrzeby realizacji celu/celów określonych w punkcie 3 niniejszej klauzuli.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (nr umowy 00029-6933-UM0610029/15) lub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
 8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych.
 9. Zgoda może być przeze mnie odwołana w dowolnym momencie w całości lub w części bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 11. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne , jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania czynności związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia, udziałem w Programach, wydarzeniach, badaniach realizowanych przez Stowarzyszenie.
 12. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

23.04.2024 godzina 23:03
łączymy pokolenia
galeria mieszkańców
kronika wsi
Projekt współfinansowany w ramach programu "Działaj Lokalnie VII"
działaj lokalnie
fundacja wolności
akademia rozwoju filantropii w Polsce
fundacja na rzecz Collegium Polonicum