Projekty

Projekty realizowane przez organizacje pozarządowe działające w Gliśnie

Rok 2010

IX SPORTOWY FESTYN RODZINNY Z OKAZJI DNIA DZIECKA
Projekt realizowany przez Klub Sportowy „KS Glisno”
współfinansowany  z dotacji Powiatu Sulęcińskiego.
Kwota dotacji : 1800 zł

ZE ŚPIEWEM PRZEZ POKOLENIA W GLIŚNIE

Projekt  realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Glisno
Kapitał Ludzki – Europejski Fundusz Społeczny
Priorytet VII, działanie 7.3
Okres realizacji : 01.09.2010 – 31.05.2011
Kwota dotacji : 49.995 zł

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA- PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH
I WOJSKOWYCH Z OKAZJI DNIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

Projekt realizowany przez  Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Glisno
współfinansowany  z dotacji Powiatu Sulęcińskiego.
Kwota dotacji : 3000 zł

Rok 2011

X SPORTOWY FESTYN RODZINNY
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Glisno
Współfinansowany z dotacji Powiatu Sulęcińskiego.
Kwota dotacji – 3316 zł

I POWIATOWY TURNIEJ W PIŁCE RĘCZNEJ KOBIET I MĘŻCZYZN
O PUCHAR STAROSTY

Projekt realizowany przez Klub Sportowy „KS Glisno” współfinansowany z dotacji
Powiatu Sulęcińskiego
Kwota dotacji : 1680 zł

V PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH I WOJSKOWYCH
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Glisno
Współfinansowany z dotacji Powiatu Sulęcińskiego.
Kwota dotacji : 3200 zł
 
Rok 2012
   
W  GLIŚNIE ŁĄCZYMY POKOLENIA
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Glisno.
Program Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacje na rzecz Collegium Polonicom.
Działaj lokalnie VII.
Okres realizacji : 01.06.2012 – 31.10.2012
Kwota dotacji : 4600 zł

X SPORTOWY FESTYN RODZINNY
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Glisno
Współfinansowany z dotacji Powiatu Sulęcińskiego.
Kwota dotacji : 1000 zł

23.04.2024 godzina 22:55
łączymy pokolenia
galeria mieszkańców
kronika wsi
Projekt współfinansowany w ramach programu "Działaj Lokalnie VII"
działaj lokalnie
fundacja wolności
akademia rozwoju filantropii w Polsce
fundacja na rzecz Collegium Polonicum