Koło Gospodyń Wiejskich

Koło Gospodyń Wiejskich w Gliśnie

   Koło reaktywowało się 20.X.2003r. i liczy 36 członkiń.
KGW jest członkiem Wojewódzkiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Gorzowie Wlkp. oraz członkiem Lokalnej Grupy Działania – Kraina Szlaków Turystycznych z siedzibą w Sulęcinie.

Skład Zarządu :
Przewodnicząca – Krystyna Kisielewicz
Sekretarz            – Krystyna Głowacka
Skarbnik             – Helena Zwierzchowska
Członek              – Renata Pyrek

Komisja Rewizyjna:
Helena Pisarewicz
Zofia Wierzbińska
Bożena Gorczyca-Zapart

Siedzibą koła jest pomieszczenie przy sali wiejskiej w Gliśnie. Koło dysponuje zapleczem kuchennym, które sukcesywnie doposaża.
Działalność koła wynika z potrzeb środowiska lokalnego. Koło współpracuje z organizacjami działającymi na terenie wsi (Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Glisno, OSP, Klubem Sportowym, Radą Sołecką , Radą Kościelną i harcerzami). Współpracuje również z organizacjami działającymi na terenie Gminy Lubniewice oraz Powiatu Sulęcińskiego. Nawiązuje kontakty z innymi Kołami Gospodyń Wiejskich na terenie naszego województwa.

  Działalność koła uwzględnia aspekty gospodarcze, edukacyjne, socjalne jak również kulturalne. Wspólnie z innymi organizacjami przygotowywane są sportowe festyny rodzinne z okazji dnia dziecka, bale dla dzieci i dorosłych, dożynki wiejskie, spotkania opłatkowe mieszkańców wsi, festyny odpustowe, przeglądy pieśni patriotycznych i wojskowych . Koło prowadzi również działalność promocyjną. Uczestniczy w imprezach organizowanych przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego, WZRKiOR, Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe, Gminę Lubniewice, LGD-KST, Gminny Ośrodek Kultury w Lubniewicach.

  Członkinie koła przygotowują stoisko z wypiekami i tradycyjnymi potrawami, uczestniczą w konkursach kulinarnych. W ramach  działalności edukacyjnej koło wspiera dzieci ze świetlicy wiejskiej , oddziału przedszkolnego, gromadę zuchową „Orliki” oraz drużynę harcerską „ Ciacho”. Pozyskuje fundusze na wyjazdy wakacyjne, do kina , na basen .
Prowadząc tak szeroką działalność członkinie mają jeszcze czas  dla siebie. Organizują wycieczki, wyjazdy do kina i teatru. Część członkiń należy do chóru „Pokolenia”. W ramach promocji zdrowia panie brały udział w spotkaniach z psychologiem, ginekologiem, fizykoterapeutą oraz innymi pracownikami służby zdrowia.

 

 

 

 

 

by damage.inc

24.04.2024 godzina 00:40
łączymy pokolenia
galeria mieszkańców
kronika wsi
Projekt współfinansowany w ramach programu "Działaj Lokalnie VII"
działaj lokalnie
fundacja wolności
akademia rozwoju filantropii w Polsce
fundacja na rzecz Collegium Polonicum