Zabytki

  Na terenie miejscowości Glisno znajduje się kilkanaście obiektów zabytkowych wpisanych w ewidencję zabytków zlokalizowanych według Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze Delegatura w Gorzowie Wlkp., najważniejsze to:
• kościół murowany ewangelicki p.w. Serca Jezusowego (1837 r.), nr rej. 61 z dnia 28.10.1976r.,
• zespół pałacowy: pałac barokowy (ok. 1770 r.), oficyna murowana XIX w., oficyna pałacowa II XVIII w., sztuczna ruina poł. XIX w., kaplica grobowa – Mauzoleum Honochów (1837 r.), park krajobrazowy z XVIII w., nr rej. 13 z dnia 22.10.1976 r.,
• park podworski, nr rej. A6 z dnia 20.07.1946 r.,
• stodoła murowana z zespołu folwarku pałacu, 1862 r.,
• chlewnia murowana z zespołu folwarku pałacu, 1862 r.,
• stajnia murowana z zespołu folwarku pałacu, 1862 r.,
• gorzelnia murowana z zespoły folwarku pałacu, XIX w.,
• cmentarz komunalny, poł. XIX w.,
• cmentarz przykościelny, 1837 r.,
• szkoła murowana, k. XIX w.,

Kościół w Gliśnie

  Katolicka świątynia w Gliśnie istniała już na przełomie XIII i XIV w., natomiast obecny kościół powstał w roku 1837 i był ufundowany przez właściciela majątku Glisno, Mosesa Henocha.

Wybudowany w stylu klasycystycznym wg projektu cenionego wówczas berlińskiego architekta Karla Friedricha Schinkla.

Jest to kościół murowany, na planie prostokąta z czworoboczną wieżą od strony północno – zachodniej. Nawa główna przykryta dachem dwuspadowym, wieża zaś czterospadowym.

W prezbiterium zachował się klasycystyczny ołtarz, zaś na emporze dotrwał do obecnych czasów prospekt organowy.

Pałac w Gliśnie

Fot. Lubtur.pl

 

   Pałac wybudowano w latach 1790 – 1793 r. w stylu rokokowym (późny barok charakteryzujący się licznymi elementami zdobniczymi). Równocześnie z budową rezydencji powstał park. Kompozycja miała od początku charakter krajobrazowy z elementami barokowymi.
Wtedy też prawdopodobnie wzniesiono romantyczną budowlę w stylu gotyckim, która stojąc na wzgórzu od strony południowej zamykała polanę parkową, tworząc wraz z otaczającym parkiem wspaniałą perspektywę widokową widzianą z pałacu.


W latach 20 – tych XIX w.  zostaje tu założone uzdrowisko lecznicze. Należało ono do najmodniejszych pruskich kurortów.
Z tego okresu do dnia dzisiejszego zachowała się jedynie, zlokalizowana w osi pałacu wspaniała owalna sala balowa, wysokości dwóch kondygnacji nakryta kopułowo oraz układ kompozycyjny parku i ruiny gotyckiej budowli.


    W 1837 r. nowym właścicielem dóbr gliśnieńskich zostaje  Israel Moses Henoch. Dokonuje on rozbudowy całego założenia łącznie z parkiem nasycając go romantycznymi budowlami i rzeźbami oraz rozbudowując  mauzoleum rodu von Marwitz. Jest on również fundatorem kościoła ewangelickiego w Gliśnie.
Jednocześnie nowy właściciel adaptuje pałac na luksusowe kasyno z hotelem.


    W 1857 r. nowym właścicielem majątku zostaje Hans Karl Otto von Wartenberg. Likwiduje on kasyno, dostosowując wnętrze pałacu do potrzeb rezydencji rodzinnej. Jednocześnie rezygnuje z prowadzenia uzdrowiska, koncentrując się na działalności rolniczej. W miejsce zabudowy uzdrowiskowej postawione zostaje założenie folwarczne.
W południowo-wschodniej części parku zostaje również wybudowane neogotyckie mauzoleum rodzinne z rodowymi herbami w frontonie fasady. (ruiny mauzoleum zachowały się do dnia dzisiejszego).


    W 1910 r. rodzina von Wartenberg dokonuje dość znacznej przebudowy pałacu przedłużając o 13 m skrzydła boczne. Dobudowuje też od frontu, w miejscu pierwotnych schodów taras z balustradą i schodami oraz w części elewacji ogrodowej kolumnowy portyk z balkonem i schodami.
Po zakończeniu II wojny światowej majątek ziemski oraz pałac przejęty został przez Państwowe Gospodarstwo Rolne. Wtedy też zabytkowy układ zespołu pałacowo – parkowego został zaburzony. Zlikwidowano mauzoleum rodu von Marwitz, oraz szereg innych elementów układu.


    W latach 1968 – 1978 użytkownikiem pałacu była Kaliska Fabryka Pluszu i Aksamitu, która przeprowadziła remont kapitalny, dostosowując obiekt do potrzeb ośrodka kolonijnego.
Zachowując istniejącą bryłę architektoniczną i wystrój elewacji, całkowicie zmieniono dawny układ wnętrz. W niezmienionym stanie pozostawiono jedynie centralną salę owalną.


    Od 1978 r. obiekt stał się własnością Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubniewicach, pełniąc funkcję ośrodka szkoleniowego. Dokonano wtedy wielu prac renowacyjnych. Zmodernizowano pomieszczenia części hotelowej zaopatrując pokoje w łazienki. Na terenie parku odtworzono oś widokową i przebieg poszczególnych alejek. Końcowym etapem prac remontowych był kapitalny remont owalnej sali balowej.
W efekcie udało się przywrócić jej pierwotny wygląd i charakter.


    Od 2005 r. właścicielem pałacu jest Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

 

LUBTUR – UKAZUJEMY BOGACTWO TURYSTYCZNE UROZMAICONEGO REGIONU – Wirtualny spacer po Pałacu w Gliśnie – KLIK!!!

źródło: http://www.palac-glisno.pl/historia-palacu/glowna/historia-palacu

Lubtur.pl „Portal Turystyczny północno-wschodniej części województwa Lubuskiego”

 

 

 

by damage.inc

22.06.2024 godzina 20:14
łączymy pokolenia
galeria mieszkańców
kronika wsi
Projekt współfinansowany w ramach programu "Działaj Lokalnie VII"
działaj lokalnie
fundacja wolności
akademia rozwoju filantropii w Polsce
fundacja na rzecz Collegium Polonicum