Przyroda

Wieś Glisno jest malowniczo położoną miejscowością na pojezierzu
lubuskim w pobliżu jeziora Lubniewsko o cennych walorach przyrodniczo – krajobrazowych.

 

Znajdują się tu Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Uroczysko Lubniewsko” z licznymi gatunkami zwierząt (orzeł bielik, bocian czarny, kania czarna, rybołów, żuraw, łąbądź, zimorodek, perkoz, brodźce a także jelenie, sarny, dziki, daniele, borsuki, wydry, lisy, jeże, kaczki krzyżówki, liczne płazy), roślinami chronionymi (m.in. rosiczka, cis) oraz bogatym runem leśnym, a także liczne zabytki kultury. Najcenniejsze z nich to pałac i park pałacowy o pow. 17,40 ha z 1770 r. z wieloma pomnikami przyrody.

Krajobraz jest dziełem lodowca skandynawskiego – wysoczyzna o falistej miejscami pagórkowatej powierzchni, wzgórza morenowe, liczne jeziora oraz żyły wód podziemnych, doliny, rynny polodowcowe. Pod względem klimatycznym wieś posiada cechy uzdrowiskowe.

Kompleks leśny zwarty, bory sosnowe, lasy mieszane. Rezerwat przyrody „Buczyna Lubniewicka” (pd.-wsch. brzeg jeziora Lubniewsko).

Jezioro Lubniewsko, strumyk Glisno – erozyjne działanie wód powierzchniowych przyczyniło się do jeszcze efektowniejszego, tak bardzo naturalnego terenu. Przeważają gleby bielicowe i płowe (żytnio-ziemniaczane).

 Opr. na podstawie: „Plan Odnowy miejscowości Glisno”

by damage.inc

 

19.05.2024 godzina 19:59
łączymy pokolenia
galeria mieszkańców
kronika wsi
Projekt współfinansowany w ramach programu "Działaj Lokalnie VII"
działaj lokalnie
fundacja wolności
akademia rozwoju filantropii w Polsce
fundacja na rzecz Collegium Polonicum