Chór „Pokolenia”

Chór istnieje 7 lat przy świetlicy wiejskiej w Gliśnie.  Opiekunem muzycznym jest Pani Wioletta Kargul. Skład chóru nie jest stały – liczy ponad 30 osób i ciągle się powiększa.
Jak sama nazwa wskazuje do chóru należą dzieci, rodzice i dziadkowie.
Chór przygotowuje oprawy muzyczne na uroczystości kościelne i państwowe. W swoim repertuarze ma również piosenki biesiadne i okolicznościowe. Uczestniczy w przeglądach Pieśni Maryjnych, Patriotycznych, a także w przeglądach kolęd.
Członkowie chóru uczestniczyli w projekcie „Ze śpiewem przez Pokolenia w Gliśnie”. Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Glisno w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki EFS, priorytet VII, działanie 7.3.
W ramach projektu członkowie chóru przeszkoleni zostali  z podstawowych wiadomości z zakresu śpiewu, kształtowania głosu i słuchu , zakupiono stroje oraz wyposażono zespół w niezbędne pomoce.
Od sześciu lat chór „Pokolenia” jest współorganizatorem przeglądów pieśni patriotycznych, które organizowane są na terenie sołectwa Glisno.

22.06.2024 godzina 19:07
łączymy pokolenia
galeria mieszkańców
kronika wsi
Projekt współfinansowany w ramach programu "Działaj Lokalnie VII"
działaj lokalnie
fundacja wolności
akademia rozwoju filantropii w Polsce
fundacja na rzecz Collegium Polonicum