O Gliśnie

Wieś Glisno jest malowniczo położoną miejscowością na pojezierzu lubuskim w pobliżu jeziora Lubniewsko o cennych walorach przyrodniczo – krajobrazowych.

Znajdują się tu Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Uroczysko Lubniewsko” z licznymi gatunkami zwierząt (orzeł bielik, bocian czarny, kania czarna, rybołów, żuraw, łąbądź,  zimorodek, perkoz, brodźce a także jelenie, sarny, dziki, daniele, borsuki, wydry, lisy, jeże, kaczki krzyżówki, liczne płazy), roślinami chronionymi (m.in. rosiczka, cis) oraz bogatym runem leśnym, a także liczne zabytki kultury.

Najcenniejsze z nich to pałac i park pałacowy o pow. 17,40 ha z 1770 r. z wieloma pomnikami przyrody.

Fot. Lubtur.pl
Wieś Glisno administracyjnie położona jest w województwie lubuskim, w powiecie sulęcińskim, w gminie Lubniewice przy drodze wojewódzkiej nr 136.
Sołtysem wsi jest Pani Krystyna Kisielewicz.
Od siedziby gminy wieś oddalona jest o 4 km, a od siedziby powiatu 10 km. Powierzchnia geodezyjna sołectwa: 3.835,13 ha.
Sołectwo liczy 768 mieszkańców.

Organizacje działające na terenie miejscowości:
• Ochotnicza Straż Pożarna,
• Koło Gospodyń Wiejskich,
• Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Glisno,
• Klub Sportowy Glisno,
• Rada Kościelna,
• Chór „Pokolenia”,
• Drużyna Harcerska „Ciacho”,
• Gromada Zuchowa „Orliki”.

Cykliczne imprezy okolicznościowe:
• wiosenne i jesienne Targi Rolnicze,
• Festyn Rodzinny pod hasłem „Dzień Dziecka – Powitanie Wakacji”,
• wiejskie spotkania opłatkowe,
• przegląd pieśni patriotycnych i wojskowych,
• odpusty i uroczystości kościelne,
• podtrzymywanie tradycji świątecznych (kolędowanie, pisanki, palmy wielkonocne, wspólne śpiewanie kolęd),
• dożynki,
• zawody strażackie,
• bale sylwestrowe i karnawałowe,
• bale przebierańców i karnawałowe dla dzieci,
• turnieje sportowe.
22.06.2024 godzina 19:34
łączymy pokolenia
galeria mieszkańców
kronika wsi
Projekt współfinansowany w ramach programu "Działaj Lokalnie VII"
działaj lokalnie
fundacja wolności
akademia rozwoju filantropii w Polsce
fundacja na rzecz Collegium Polonicum