Sołectwo Glisno

Sołtys : Damian Rudziński

Członkowie Rady Sołeckiej:

  • Beata Sanocka 
  • Emilia Stachniak
  • Łukasz Pisarewicz 
  • Mateusz Białek

Rada Sołecka wsi Glisno współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego – Gminą Lubniewice i Powiatem Sulęcińskim oraz z organizacjami pozarządowymi działającymi we wsi – Kołem Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Glisno, Ochotniczą Strażą Pożarną, Radą Kościelną, opiekunami oddziału przedszkolnego.

Informacje szczegółowe z BIP Urzędu Miejskiego w Lubniewicach:

LISTA SOŁECTW, SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH GMINY LUBNIEWICE

Statut Sołectwa Glisno – pdf

16.07.2024 godzina 13:25
łączymy pokolenia
galeria mieszkańców
kronika wsi
Projekt współfinansowany w ramach programu "Działaj Lokalnie VII"
działaj lokalnie
fundacja wolności
akademia rozwoju filantropii w Polsce
fundacja na rzecz Collegium Polonicum