Sołectwo Glisno

Sołtys :
Krystyna Kisielewicz

Członkowie Rady Sołeckiej:


– Elżbieta Stein
– Zofia Wierzbińska
– Łukasz Pisarewicz
– Izydor Sobecki

Rada Sołecka wsi Glisno współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego – Gminą Lubniewice i Powiatem Sulęcińskim oraz z organizacjami pozarządowymi działającymi we wsi ( Kołem Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Glisno, Ochotniczą Strażą Pożarną , Klubem Sportowym „KS Glisno”, Radą Kościelną, drużyną harcerską i gromadą ,zuchową, opiekunami świetlicy wiejskiej i oddziału przedszkolnego. W ramach swoich obowiązków  realizuje zadania funduszu sołeckiego. Na rok 2013 sołectwu przyznano kwotę 27.327,50 zł. W ramach działań podjętych uchwałą zebrania wiejskiego zaplanowano wymianę 13 okien w budynku świetlicy wiejskiej, remont pomieszczenia bibliotecznego, zamontowanie przęsła żelbetonowego pomiędzy budynkiem gospodarczym, a płotem przy kompleksie sportowym, przeznaczono kwotę na organizację imprez integrujących społeczność wiejską typu: spotkanie opłatkowe, bal dla dzieci, festyn sportowo – odpustowy, dożynki wiejskie, przegląd pieśni patriotycznych i wojskowych, organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, oprawa muzyczna imprez itp.
Zaplanowano również kwotę na utrzymanie terenów zieleni, nasadzenie roślin, konserwację i naprawę sprzętu gospodarczego, ławek i ławostołów .

 

25.03.2019 godzina 04:09
łączymy pokolenia
galeria mieszkańców
kronika wsi
Projekt współfinansowany w ramach programu "Działaj Lokalnie VII"
działaj lokalnie
fundacja wolności
akademia rozwoju filantropii w Polsce
fundacja na rzecz Collegium Polonicum