Sołectwo Glisno

Sołtys : Bronisław Boruta

Członkowie Rady Sołeckiej:

  • Helena Zwierzchowska
  • Zofia Wierzbińska
  • Joanna Skorupa
  • Cezary Sosulski

Rada Sołecka wsi Glisno współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego – Gminą Lubniewice i Powiatem Sulęcińskim oraz z organizacjami pozarządowymi działającymi we wsi – Kołem Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Glisno, Ochotniczą Strażą Pożarną , Klubem Sportowym „KS Glisno”, Radą Kościelną, drużyną harcerską i gromadą zuchową, opiekunami świetlicy wiejskiej i oddziału przedszkolnego.

Informacje szczegółowe z BIP Urzędu Miejskiego w Lubniewicach:

LISTA SOŁECTW, SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH GMINY LUBNIEWICE

Statut Sołectwa Glisno – pdf

23.03.2023 godzina 08:55
łączymy pokolenia
galeria mieszkańców
kronika wsi
Projekt współfinansowany w ramach programu "Działaj Lokalnie VII"
działaj lokalnie
fundacja wolności
akademia rozwoju filantropii w Polsce
fundacja na rzecz Collegium Polonicum