XII Sportowy Festyn Rodzinny – Glisno 2014

15.06.2014

7 czerwca br. o godz. 15.30  na boisko Klubu Sportowego w Gliśnie   tłumnie przybyły rodziny, żeby uczestniczyć w konkurencjach sportowych.
Organizatorzy : Rada Sołecka i Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Glisno zaprosili mieszkańców Glisna  oraz wielbicieli biegów pokoleniowych z okolic. Wśród  gości byli: Burmistrz Lubniewic Tomasz Jaskuła, z-ca  burmistrz Katarzyna Szczepańska, radni- Henryk Stein, Grzegorz Tyczyn, Marek Szatyński, Izydor Sobecki, Rafał Walicki, członek Powiatowej Rady Zatrudnienia – Eugeniusz Sembratowicz  z małżonką, dyrektor oddziału „LS-Plus” Arkadiusz Bober. Przybyła do nas  również 70 osobowa grupa zuchów, która przebywała na rajdzie zuchowym w Lubniewicach – opiekun druhna Anna Krawiec.
Sołtys wsi – Krystyna Kisielewicz oraz prezes Stowarzyszenia – Bożena Gorczyca-Zapart powitały wszystkich zebranych .
Tradycyjny „ Bieg po Zdrowie” rozpoczął się w 11 przedziałach wiekowych z podziałem na kobiety i mężczyzn : dzieci 1-2 lata , 3-4 lata, 5-6 lat, I-II klasa, III-IV klasa, V-VI klasa, gimnazjum, szkoły średnie, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie.
Najmłodszymi zawodnikami byli Wojciech Zgierski – 9 m-cy i Milena Jurczyk – 17 m-cy. Najstarsi biegacze : Józefa Nakoneczna 88 lat, Stanisława Sobecka 80 lat , Wiesława Nowakowska 68 lat oraz Mieczysław Skorupa 68 lat.
Każdy zawodnik wypełnił kartę biegową, która upoważniła biegaczy do losowania nagród.  Na mecie zebrano karty oraz wręczono zawodnikom energetyzującą paczkę ( napój i słodycze). Ogólnie w biegu uczestniczyło 161 biegaczy na różnych dystansach.  Zwycięzcy biegów otrzymali medale i nagrody rzeczowe. Odbyło się losowanie kart biegowych, szczęśliwcy otrzymali nagrody, a  rower – nagroda główna ufundowana przez Burmistrza Lubniewic trafiła do  4- letniej Anny Kręcichwost z Glisna.

Organizatorzy zapewnili wszystkim poczęstunek – kiełbaski z grilla, napoje, ciasto ,kawę itp.
Gorącą atmosferę ostudził samochód strażacki przywożąc dzieciom lody, nie zabrakło zwolenników kąpieli. Była to wielka frajda dla dzieciaków, również balonowe stoisko było licznie oblegane przez dzieci i rodziców.
Druga część festynu przeznaczona była na turniej rodzinny dla mieszkańców wsi. Wystartowało 8 rodzin: Różańscy, Afranowicz, Kargul, Zgierscy, Boruta, Nindorera, Przybył i Kuzajewscy. Izydor Sobecki – nauczyciel wych. fizycznego przygotował  5 konkurencji sprawnościowych. Po ciężkich zmaganiach i dogrywkach wyniki turnieju przedstawiały się następująco : I m-ce Różańscy, II – Afranowicz , III – Kargul , IV – Zgierscy , V – Boruta , VI – Nindorera, VII – Przybył , VIII – Kuzajewscy.  Nagrodę główną – rower  ufundowali radni: H. Stein, I. Sobecki, M. Szatyński, G. Tymczyn , R. Walicki, Katarzyna Sowa – przewodnicząca Rady Miejskiej oraz sponsorzy : U.E. Kołodziej, A.R.Kuzajewscy. Rower wybrali zwycięzcy – rodzina Różańskich, drugą cenną nagrodę ufundowali Państwo B.E. Sembratowicz – kino domowe oraz ekspres przelewowy . Nagroda trafiła do rodziny Afranowiczów. Pozostałe rodziny również otrzymały nagrody  rzeczowe (robot kuchenny, kpl. garnków, suszarka do prania, grill, toster i kpl. filiżanek).

Nad bezpieczeństwem festynu czuwali członkowie Rady Sołeckiej, Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Glisno oraz  Joanna Skorupa – ratowniczka medyczna. Nagłośnienie przygotował Marcin Krawiec,  agregat prądotwórczy Łukasz Pisarewicz, trasy biegowe – Izydor Sobecki i członkowie KS Glisno, OSP -samochód strażacki prowadzony przez Jana Nakonecznego i Łukasza Pisarewicza, zdjęcia – Zdzisław Kisielewicz,  poczęstunkiem zajęły się panie z KGW- Helena Zwierzchowska i Zofia Wierzbińska , grillowali  Stanisław Rutnicki i Jan Gałuszka, ciasto przygotowały: E.Stein, B.Kosiela, E.Piskurewicz i K.Kisielewicz.
Harcerze z drużyny „Wataha” pomogli przy organizacji biegów.

Projekt XII Sportowego Festynu Rodzinnego współfinansowany był ze środków publicznych Gminy Lubniewice, Funduszu Sołeckiego Wsi Glisno, GKRPA w Lubniewicach, organizacji działających w Gliśnie ( KGW, OSP, KS ) oraz sponsorów.

Sponsorzy:

Burmistrz Lubniewic – Tomasz Jaskuła
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Katarzyna Sowa oraz radni:
Henryk Stein,Grzegorz Tymczyn,Marek Szatyński, Izydor Sobecki, Rafał Walicki,
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubniewicach,
Barbara i Eugeniusz Sembratowicz,
Urszula i Eugeniusz Kołodziej,
Anna i Robert Kuzajewscy,
Helena i Andrzej Pisarewicz,
Barbara i Dariusz Wiszniewscy,
Joanna i Miłosz Kozakiewicz,
Joanna i Łukasz Pisarewicz,
Arkadiusz Bober – dyr. oddziału „LS-Plus” Glisno,
Adam Siwiński – kierownik „Intermache” Sulęcin,
Grażyna i Mirosław Jaśnikowscy,
Renata Rudzińska,
Koło Gospodyń Wiejskich
Klub Sportowy
Ochotnicza Straż Pożarna

Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom, oraz wszystkim,
którzy włączyli się w przygotowanie i sprawne przeprowadzenie XII Sportowego Festynu Rodzinnego .
Sołtys Wsi – Krystyna Kisielewicz
Prezes Stowarzyszenia Ba Rzecz Rozwoju i Promocji
Wsi Glisno – Bożena Gorczyca – Zapart

Więcej zdjęć w GALERII – KLIK !!!

24.04.2024 godzina 00:43
łączymy pokolenia
galeria mieszkańców
kronika wsi
Projekt współfinansowany w ramach programu "Działaj Lokalnie VII"
działaj lokalnie
fundacja wolności
akademia rozwoju filantropii w Polsce
fundacja na rzecz Collegium Polonicum