Wybory w Sołectwie Glisno – 01.03.2015

04.03.2015

Wybory odbyły się podczas zebrania mieszkańców Glisna w dniu 1 marca 2015 roku.

Sołtysem została wybrana Pani Krystyna Kisielewicz (trzecia kadencja).

Na ogólną liczbę uprawnionych do głosowania 635 mieszkańców sołectwa na zebraniu wg listy obecności obecnych było 155 mieszkańców. Głosowało 151 mieszkańców. Głosów ważnych /kart/ oddano 151 nieważnych 0. Krystyna Kisielewicz otrzymała 149 głosów.

Do Rady Sołeckiej w Gliśnie zostały wybrane osoby:

– Łukasz Pisarewicz
– Anna Kuzajewska
– Anna Krawiec
– Zofia Wierzbińska

 

 

23.04.2024 godzina 22:48
łączymy pokolenia
galeria mieszkańców
kronika wsi
Projekt współfinansowany w ramach programu "Działaj Lokalnie VII"
działaj lokalnie
fundacja wolności
akademia rozwoju filantropii w Polsce
fundacja na rzecz Collegium Polonicum