Wspólne sadzenie lasu dla upamiętnienia 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej – 13.04.2018r.

15.04.2018

W godzinach popołudniowych mieszkańcy Glisna, w tym strażacy OSP, harcerze 2DH Wataha, członkowie chóru Pokolenia, Koła Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Glisno włączyli się do akcji prowadzonej przez Nadleśnictwo Sulęcin „ Wspólne sadzenie lasu dla upamiętnienia Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej”

Miejsce o powierzchni 1,75 ha na wspólne posadzenie lasu wybrano przy drodze wojewódzkiej 137 prowadzącej z Sulęcina do Wędrzyna, po lewej stronie, niedaleko Gołębiej Góry. Posadzony wspólnie las będzie żywym pomnikiem upamiętniającym setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku.

23.04.2024 godzina 22:40
łączymy pokolenia
galeria mieszkańców
kronika wsi
Projekt współfinansowany w ramach programu "Działaj Lokalnie VII"
działaj lokalnie
fundacja wolności
akademia rozwoju filantropii w Polsce
fundacja na rzecz Collegium Polonicum