Spotkanie opłatkowe mieszkańców Glisna – 17.01.2015r.

21.01.2015

To już jest ósmy rok jak mieszkańcy naszego sołectwa wspólnie spotykają się na początku każdego roku. Organizatorem uroczystości jest Rada Sołecka, a organizacje działające we wsi włączają się do pomocy. Wśród zaproszonych gości byli: Burmistrz Lubniewic Tomasz Jaskuła, Przewodnicząca Rady Miasta Katarzyna Sowa, ks. proboszcz  Adam Wijatkowski,
ks. prof. Bogusław Grzebień, kierownik MOPS Justyna Pawlak, kierownik działu promocji
w UM w Lubniewicach Aleksandra Górecka, miejscowi radni :  Beata Sanocka – z-ca przewodniczącej RM, Małgorzata Kuzajewska-Moskwa i Edward Białek. Wśród gości byli również  Barbara i Eugeniusz Sembratowiczowie oraz kierownik „LS-Plus” Arkadiusz Bober.
Sołtys wsi Krystyna Kisielewicz powitała przybyłych gości, a dzieci z oddziału przedszkolnego przedstawiły jasełka. Grupa artystów przygotowana przez nauczycielki przedszkola ( Marię Skorupa i Natalię Kazar) spisała się znakomicie. Rodzice postarali się o piękne stroje . Artyści otrzymali gromkie brawa , a sołtys i burmistrz nagrodzili ich występ  słodyczami. Po koncercie dzieci był moment na życzenia i dzielenie się opłatkiem. Głos zabrali: sołtys, burmistrz i proboszcz. Wspólnie odśpiewano zwrotkę znanej kolędy :
„Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą.
W dobrych radach, w dobrym bycie, wspieraj jej siłę, swą siłą.
Dom nasz i majętność całą i wszystkie wioski z miastami,
A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami.”
Był to wzruszający moment. Następnie harcerze wnieśli gorące potrawy: pierogi, łazanki i barszcz. Panie z Glisna przygotowały ponad 2200 pierogów, 40 litrów łazanek  i ok. 50 litrów barszczu. Upieczono ponad 20 blach ciasta . Na stołach była kawa, herbata i
owoce. Symbolicznie lampką wina wzniesiono toast za pomyślność mieszkańców i gości w nowym roku. W miłej atmosferze mieszkańcy spędzili sobotni wieczór.
Rada  Sołecka serdecznie dziękuje nauczycielkom za przygotowanie jasełek, rodzicom z przedszkola za pomoc w pieczeniu ciasta, członkiniom KGW, Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Glisno oraz pozostałym paniom i panom za przygotowanie potraw i pieczenie ciasta,  panom : Józkowi i Mirkowi za ogrzanie i przygotowanie sali , Marcinowi i Izydorowi za nagłośnienie  oraz harcerzom za kelnerowanie i pomoc w sprzątaniu.

24.04.2024 godzina 00:38
łączymy pokolenia
galeria mieszkańców
kronika wsi
Projekt współfinansowany w ramach programu "Działaj Lokalnie VII"
działaj lokalnie
fundacja wolności
akademia rozwoju filantropii w Polsce
fundacja na rzecz Collegium Polonicum