Spotkanie opłatkowe mieszkańców Glisna – 13.01.2018r.

21.01.2018

Z inicjatywy Sołtysa i Rady Sołeckiej zorganizowano X spotkanie opłatkowe dla mieszkańców sołectwa. W przygotowanie uroczystości włączyli się członkowie organizacji działających we wsi (Koło Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Glisno, Rada Kościelna i harcerze z drużyny „Wataha”).

O godzinie 16.00 na salę przybyli mali kolędnicy z oddziału przedszkolnego w Gliśnie.  Scenografię oraz  część artystyczną przygotowały panie : Maria, Urszula i Mirka.

Sołtys powitała  gości oraz przybyłych na salę mieszkańców. Wśród gości byli : ks. proboszcz Adam Wijatkowski, Burmistrz Lubniewic Tomasz Jaskuła, Przewodnicząca Rady Miasta Katarzyna Sowa, Sekretarz Gminy Lidia Jagiełło, radni Glisna – Beata Sanocka, Henryk Stein i Edward Białek, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubniewicach Renata Kaczmarek, Prezes WZRKiOR w Gorzowie Wlkp. Antonina Kowalska – Korban, Prezes Rybackiej Grupy Lokalnej Eugeniusz Sembratowicz.  Krystyna Kisielewicz złożyła mieszkańcom i gościom życzenia noworoczne, a ks. proboszcz pobłogosławił przygotowane potrawy. Była okazja podzielić się opłatkiem i złożyć sobie życzenia noworoczne. Dzieci otrzymały gromkie brawa za wspaniałą część artystyczną oraz słodkości od burmistrza i sołtys. Harcerze wnieśli ciepły poczęstunek : pierogi, łazanki, barszcz, sałatkę i kurczaki. Rodzice dzieci z przedszkola oraz inni mieszkańcy Glisna upiekli ciasto,  panie przygotowały potrawy  (zrobienie 2000 pierogów zajęło kilka godzin).

Harcerze dzielnie spisali się z kelnerowaniem, a także wspólnie z zuchami  z gromady „ Młode Wilczki „ włączyli się w akcję WOŚP.

Wieczorem rozpoczęła się potańcówka, którą prowadził mieszkaniec wsi Marcin Krawiec.

Miłośnicy tańca przyjemnie spędzili wieczór.

 

Serdecznie dziękujemy  paniom i  panom za przygotowanie potraw, upieczenie ciasta,  za pomoc w przygotowaniu sali, harcerzom za kelnerowanie,  dzieciom i paniom z oddziału przedszkolnego za wspaniały występ, a wokaliście za umilenie wieczoru.

Dziękujemy gościom oraz mieszkańcom za przybycie na X spotkanie opłatkowe.

                                                                                               Sołtys i Rada Sołecka

 

19.05.2024 godzina 21:29
łączymy pokolenia
galeria mieszkańców
kronika wsi
Projekt współfinansowany w ramach programu "Działaj Lokalnie VII"
działaj lokalnie
fundacja wolności
akademia rozwoju filantropii w Polsce
fundacja na rzecz Collegium Polonicum