„Polskie drogi do niepodległości …” 8 listopada 2015

15.11.2015

8 listopada 2015. w Gliśnie odbyły się uroczystości z okazji Święta Niepodległości.
Obchody rozpoczęto w godzinach popołudniowych  uroczystą mszą św. w intencji Ojczyzny, którą odprawili : ks. proboszcz Adam Wijatkowski, ks. prof. Bogusław Grzebień oraz ks. kapelan Artur Nedelski   kap. Kadetów Kompanii im. Zesłańców Sybiru z Gorzowa Wlkp.

   Przybyli zaproszeni goście: Starosta Sulęciński Patryk Lewicki, Burmistrz Lubniewic Tomasz Jaskuła,  Zastępca Burmistrza Katarzyna Szczepańska, Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Sowa, radni Gminy Lubniewice, Prezes Gminnego Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Jan Mager,  przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego ds. współpracy z kombatantami Krystyna Leszczyłowska, Antoni Janicki z Gorzowskiego Regionalnego Stowarzyszenia Kombatantów RP, Jerzy Wernerowski  prezes Gorzowskiego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ oraz por. rezerwy Przemysław Żak członek stowarzyszenia, por. Iwona Jarocka i por. Piotr Zatofa  – opiekunowie klasy kadetów z Zespołu Szkół Technicznych i  Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp., mjr Marek Żelichowski – Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Renata Kaczmarek dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Lubniewicach, kombatanci, podopieczni, zespoły śpiewacze, harcerze i zuchy.
Mieszkaniec Glisna – chorąży Robert Kuzajewski  w mundurze w barwach 15 pułku Ułanów Poznańskich wprowadził poczty sztandarowe: Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lubniewicach, Hufca Sulęcin, Kombatantów i OSP Glisno.

  Po mszy św. na czele pocztów sztandarowych i Szwadronu Reprezentacyjnego Lubuskiego Oddziału Kawalerii w barwach 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich przemaszerowano pod pomnik Osadników Wojskowych, przy którym wartę pełnili żołnierze 9 kompanii 15 batalionu Ułanów Poznańskich w Wędrzynie. Odśpiewano hymn narodowy, a ks. kapelan odmówił modlitwę w intencji poległych za Ojczyznę , delegacje złożyły wiązanki kwiatów.
Klasa kadetów z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp. wykonała pokaz musztry paradnej. W tym roku zespół kadetów zajął III miejsce na Ogólnopolskim Przeglądzie klas mundurowych.
Po uroczystościach przy pomniku goście i mieszkańcy Glisna przeszli na salę, gdzie odbył się IX Przegląd Pieśni Patriotycznych i Wojskowych pod hasłem „ polskie drogi do niepodległości „ . Wystąpiło 7 zespołów: „Pokolenia” z Glisna, „Bledzewiacy”,  „Cantores” z Witnicy, „Drzewiczanie” z Kostrzyna, „Nowinianki”, ”Jubilate” z Osiecka i kapela Wuja Felka z Templewa. Każdy zespół otrzymał pamiątkową statuetkę oraz dyplom.

   Organizatorami tej uroczystości byli: Stowarzyszenie Na Rzecz  Rozwoju i Promocji Wsi Glisno, Rada Sołecka oraz chór „Pokolenia”. Za tak wspaniałą lekcję patriotyzmu organizatorzy otrzymali słowa uznania i podziękowania od zaproszonych gości.
Niepodległościowy wieczór zakończył się poczęstunkiem.

   Organizatorzy składają Wszystkim serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji Święta Niepodległości., a zespołom, gościom i mieszkańcom wsi dziękujemy za udział w obchodach 97 rocznicy Niepodległości Polski.

 

23.04.2024 godzina 23:38
łączymy pokolenia
galeria mieszkańców
kronika wsi
Projekt współfinansowany w ramach programu "Działaj Lokalnie VII"
działaj lokalnie
fundacja wolności
akademia rozwoju filantropii w Polsce
fundacja na rzecz Collegium Polonicum