Patriotycznie w Gliśnie – 9.11.2014

24.11.2014

Patriotycznie w Gliśnie

9 listopada 2014r. z okazji 96 rocznicy odzyskania niepodległości Polski w sołectwie odbyły się uroczystości. Organizatorzy – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Glisno, Rada Sołecka i chór „Pokolenia” nadali temu wydarzeniu wyjątkową oprawę.
O godz. 13.00 w kościele pw. Serca Pana Jezusa odbyła się uroczysta msza w intencji Ojczyzny, której przewodniczyli : ks. proboszcz Adam Wijatkowski i ks.kpl. Szczepan Madoń. Chorąży Robert Kuzajewski , który służy w 15 batalionie Ułanów Poznańskich w Wędrzynie w mundurze w barwach 15 pułku Ułanów Poznańskich wprowadził  poczty sztandarowe: ZSS w Lubniewicach (SP i G), Gminnego Związku Kombatantów RP i BWP, Hufca Sulęcin, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp. (klasa kadetów) oraz OSP Glisno. Oprawę muzyczną mszy przygotował chór „Pokolenia”.

Wśród zaproszonych gości byli : Pani Poseł Bożena Sławiak, Burmistrz Lubniewice Tomasz Jaskuła,  Z-ca Burmistrz Katarzyna Szczepańska, Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Sowa, Z-ca Przewodniczącej Rady Miejskiej Henryk Stein, Wójt Gminy Bledzew  Leszek Zimny, Prezes Gminnego Koła Związku Kombatantów RP i BWP Jan Mager, w imieniu Starosty Sulęcińskiego  B.E.Sembratowicz, Dyrektor ZSS w Lubniewicach Renata Kaczmarek, Kierownik MOPS w Lubniewicach Justyna Pawlak, Kierownik Wydziału Promocji  Aleksandra Górecka, mjr Marek Żelichowski – Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, mjr Radosław Trzaskowski i koordynatorzy klasy kadetów:  p. por Iwona Jarocka
i p. por Piotr Zatofka, Nadleśniczy  Nadleśnictwa Sulęcin Witold Wasylków, Nadleśniczy Nadleśnictwa Skwierzyna Tadeusz Przybyłka, kombatanci, harcerze i zuchy pod opieką
dh. Anny Krawiec , Julii Ekes, Jakuba Sobeckiego i Damiana Rudzińskiego, chóry i zespoły ludowe.
Po mszy św. (w rytmie pieśni patriotycznych zespołu „ Drzewiczanie „) na czele pocztów sztandarowych przemaszerowano pod pomnik Osadników Wojskowych , przy którym wartę pełnili żołnierze 9 kompanii 15 batalionu Ułanów Poznańskich w Wędrzynie. Odśpiewano hymn narodowy, ks. kpl odmówił modlitwę w intencji poległych za Ojczyznę, delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Głos zabrali : Pani Poseł Bożena Sławiak oraz Burmistrz Lubniewic, który wręczył  Panu Marianowi Zwierzchowskiemu odznaczenie  „Zasłużony Dla Gminy Lubniewice”. W imieniu ojca podziękował syn Kazimierz Zwierzchowski. Pani sołtys poinformowała zebranych, że przed uroczystościami w kościele delegacja harcerzy, mjr-a Marka Żelichowskiego oraz sołtysa wsi odwiedziła najstarszego kombatanta  w domu.
Pan Marian  otrzymał ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego List Gratulacyjny oraz kwiaty.
Były to bardzo wzruszające chwile zarówno dla Pana Mariana jak i dla delegacji.

Po uroczystościach przy pomniku Pani sołtys Krystyna Kisielewicz podziękowała księżom, delegacjom składającym kwiaty, pocztom sztandarowym, asyście żołnierzy, harcerzom, zuchom oraz gościom i mieszkańcom za udział w patriotycznej uroczystości i zaprosiła wszystkich na salę na część artystyczną.

VIII Przegląd Pieśni Patriotycznych i Wojskowych przebiegał pod hasłem „Poległym chwała, wolność żywym, niech w niebo płynie dumny śpiew„ (cyt. „Warszawskie Dzieci”)
Elementy dekoracyjne sali nawiązywały do Powstania Warszawskiego.
Wystąpiło 10 zespołów : „Pokolenia” z Glisna, „Drzewiczanie” z Kostrzyna, Zespół wokalny z SP Sulęcin, „O sole mio” z Goruńska, „Cantores” z Witnicy, zespół „Bledzewiacy”, „Jubilate” z Osiecka, „Starodworzanki” ze Starego Dworku, „Nietoperzanie” z Nietoperka oraz  zespół „ŚpiewajMi” z Bogdańca.
Każdy zespół otrzymał pamiątkową statuetkę oraz dyplom.
Za lekcję patriotyzmu organizatorom podziękowała Pani Poseł Bożena Sławiak, Burmistrz Lubniewic Tomasz Jaskuła oraz Prezes Gminnego Koła Związku Kombatantów RP i BWP Jan Mager. Mjr Marek Żelichowski odczytał podziękowanie  w imieniu Wicewojewody Lubuskiego Jana Świrepo, które złożył na ręce Pani Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Glisno – Bożeny Gorczycy-Zapart oraz  list gratulacyjny  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – Koło Nr 2 im. Stefana Orlińskiego w Gorzowie Wlkp. dla Sołtysa wsi Glisno, Rady Sołeckiej i Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi .
Sala w Gliśnie wypełniona była po brzegi. Organizatorzy przygotowali  dla zespołów i gości ciepły poczęstunek, dla wszystkich uczestników uroczystości ciasto, kawę i herbatę.
TVP Gorzów w godzinach wieczornych ( ok. 22.00) przedstawiła krótkie migawki z naszej uroczystości. Serdecznie dziękujemy!

Organizatorzy składają Wszystkim serdecznie podziękowania za pomoc w organizacji Święta Niepodległości. Chórom, zespołom , gościom i mieszkańcom wsi dziękujemy za udział w tych uroczystościach.
Była to wspaniała lekcja patriotyzmu przeżywana w miłej atmosferze.

Sołtys Glisna
Krystyna Kisielewicz

 

 

 

Więcej zdjęć w galerii – KLIK!!!

19.05.2024 godzina 20:54
łączymy pokolenia
galeria mieszkańców
kronika wsi
Projekt współfinansowany w ramach programu "Działaj Lokalnie VII"
działaj lokalnie
fundacja wolności
akademia rozwoju filantropii w Polsce
fundacja na rzecz Collegium Polonicum