Otwarcie sali muzycznej – 10.03.2016 r.

31.03.2016

    W budynku po byłej szkole otwarto salę muzyczną. Inicjatorem przedsięwzięcia była Rada Sołecka (członkowie poprzedniej kadencji). Uchwałą Zebrania Wiejskiego zatwierdzono wykonanie zadania. W ciągu dwóch lat część funduszy przeznaczano na ten cel. Obecna Rada Sołecka kontynuowała ten pomysł.

Materiały oraz mechaniczne tynki zostały zakupione z funduszu sołeckiego Glisna ,  a prace remontowe wykonano w czynie społecznym. W pomieszczeniu o powierzchni 52m2  wymieniono  okna , instalację elektryczną i oświetlenie, podłogę, podwieszono sufit, zakupiono krzesła, szafki i zamontowano kominek do ogrzewania.

   Do prac zaangażowali się członkowie zespołu „No Name” , chóru „ Pokolenia”, harcerze oraz inni mieszkańcy, którzy chętnie włączyli się do pomocy. Również  organizacje (KGW i Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Glisno) włączyły się w pomoc finansową – zakupiono część rolet na okna. Nad całością prac czuwała Pani Sołtys.
W pomieszczeniu będą odbywały  się próby zespołu i chóru, zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży, zebrania,  spotkania integracyjne organizacji działających we wsi, a także kameralne koncerty muzyczne .

 

 

19.05.2024 godzina 20:59
łączymy pokolenia
galeria mieszkańców
kronika wsi
Projekt współfinansowany w ramach programu "Działaj Lokalnie VII"
działaj lokalnie
fundacja wolności
akademia rozwoju filantropii w Polsce
fundacja na rzecz Collegium Polonicum