Odwiedziny kolędników – 06.01.2017r.

10.01.2017

  W święto Trzech Króli dwa zespoły kolędników odwiedzają mieszkańców Glisna. To kilkunastoletnia tradycja w naszym  sołectwie. Przebrani kolędnicy rozpoczynają odwiedziny

od dwóch krańców wsi, a spotykają się w centrum przy kościele. Mieszkańcy oczekują ich przed domami, a nawet zapraszają do środka goszcząc kolędników różnymi smakołykami. Najbardziej ucieszone są dzieci, które otrzymują słodycze.  Ofiara zebrana z kolędy przeznaczona jest na dalszy remont naszego kościoła. Kolędnicy dziękują mieszkańcom śpiewając kolędy i składają życzenia na Nowy Rok.
Dzięki takim akcjom zebrano spore kwoty, które w znacznym stopniu przyczyniły się do dotychczasowego remontu kościoła, ale jeszcze sporo jest do zrobienia.
Kolędnicy oraz ksiądz proboszcz podziękowali mieszkańcom za ich ofiarność.

23.04.2024 godzina 23:03
łączymy pokolenia
galeria mieszkańców
kronika wsi
Projekt współfinansowany w ramach programu "Działaj Lokalnie VII"
działaj lokalnie
fundacja wolności
akademia rozwoju filantropii w Polsce
fundacja na rzecz Collegium Polonicum