O G Ł O S Z E N I E !!! Fundusz Sołecki Glisna na 2017r. 9.09 (piątek) godz. 18.oo – sala wiejska

03.09.2016

        Sołtys i Rada Sołecka zapraszają wszystkich mieszkańców Glisna

do udziału w zebraniu wiejskim,

które odbędzie się 9 września w Sali Wiejskiej,

na którym rozdysponowane zostaną środki z funduszu sołeckiego na rok 2017.
Swoje propozycje można wrzucać do skrzynki pocztowej  umieszczonej przy tablicy ogłoszeń przed salą wiejską.
Na zebraniu omówione zostaną również sprawy bieżące z życia sołectwa.

                                                  Serdecznie Zapraszamy!
Sołtys i Rada Sołecka


Twój pomysł może być pomocny w rozdzielaniu środków z funduszu sołeckiego.  

 

Przyjdź , zabierz swój głos!

 

19.05.2024 godzina 21:19
łączymy pokolenia
galeria mieszkańców
kronika wsi
Projekt współfinansowany w ramach programu "Działaj Lokalnie VII"
działaj lokalnie
fundacja wolności
akademia rozwoju filantropii w Polsce
fundacja na rzecz Collegium Polonicum