Noworoczne spotkanie mieszkańców Glisna – 16.01.2016r.

25.01.2016

Od kilku lat mieszkańcy wsi spotykają się na początku roku, aby wspólnie spędzić czas, złożyć sobie życzenia i podzielić się opłatkiem. Panie przygotowują pierogi , łazanki i ciasto. Do pomocy włączają się również panowie (Pan Andrzej i Pan Gienek dzielnie się spisali).

      Pani Marysia i Pani Natalka z oddziału przedszkolnego przygotowały z dziećmi jasełka. Dla młodych artystów jest to wielkie przeżycie, dla niektórych  to pierwszy występ przed tak dużą publicznością. Kamery i aparaty fotograficzne nie peszyły ich. Występ był nagrodzony gromkimi brawami, a dzieci otrzymały od Pani sołtys i Pani Burmistrz słodkie upominki.
Na nasze spotkanie przybyli zaproszenie goście : Pan Starosta Sulęciński – Patryk Lewicki, Zastępca Burmistrza Lubniewic – Pani Katarzyna Szczepańska, Pani Przewodnicząca Rady miejskiej – Katarzyna Sowa, Dyrektor ZSS w Lubniewicach – Pani Renata Kaczmarek, Kierownik MOPS w Lubniewicach – Pani Ewelina Niwald, ks. proboszcz – Adam Wijatkowski, Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Kobiet przy WZRKiOR w Gorzowie Wlkp – Pani Antonina Kowalska–Korban z mężem, miejscowi radni: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa, Beata Sanocka, Henryk Stein i Edward Białek.
Pani Sołtys Krystyna Kisielewicz złożyła  wszystkim mieszkańcom i gościom noworoczne życzenia, następnie  głos zabrał Starosta Sulęciński, który w przywiózł okazały tort (Pani Wioletta obdzieliła nim wszystkich na sali). Pani Burmistrz dołączyła się do życzęń i przekazała dzieciom słodycze, a ks. proboszcz odmówił krótką modlitwę przed opłatkiem. Wszyscy odśpiewali dwie kolędy, był czas na wzajemne składanie życzeń.
Gorący barszczyk, pierogi i łazanki zachęcały do poczęstunku, pysznych ciast nie brakowało.
Organizatorami imprezy byli: Rada Sołecka, Rada Kościelna, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Glisno oraz Koło Gospodyń Wiejskich.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w pomoc przy organizacji spotkania opłatkowego (rodzicom dzieci z oddziału przedszkolnego, którzy pomogli w pieczeniu ciasta, paniom za pierogi, łazanki, barszczyk i ciasto, paniom i panom za przygotowanie sali).
Wspólny wysiłek się opłaca, można miło spędzić czas .
Spotykajmy się wspólnie, dzielmy się wspomnieniami, cieszmy się każdym przeżytym dniem!

23.04.2024 godzina 23:49
łączymy pokolenia
galeria mieszkańców
kronika wsi
Projekt współfinansowany w ramach programu "Działaj Lokalnie VII"
działaj lokalnie
fundacja wolności
akademia rozwoju filantropii w Polsce
fundacja na rzecz Collegium Polonicum