Kronika wsi

Ważniejsze wydarzenia z  życia  Glisna od 1945 roku

29.01.1945r.  –  Franciszek Boruta przebywający w Gliśnie na przymusowych robotach zauważył wieczorem u Niemców wielkie poruszenie. Niektórzy opuścili wieś kilka dni wcześniej.                       

31.01.1945r.  –  Wyzwolenie Glisna. Nad ranem od strony Nowej Wsi wkroczyły do wsi czołgi armii radzieckiej. Lubniewice i Sulęcin były jeszcze w rękach niemieckich.   

13.07.1945r.  – We wsi  osiedlają się pierwsze rodziny polskie.

Wrzesień 1945r. –  Pierwsze zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliśnie

05.10.1945r.  – Przybyli pierwsi nauczyciele – Eugenia i Stanisław Zarakowscy.

1945 – 1946r.  –  Powstaje Koło Gospodyń Wiejskich. Pierwsza przewodnicząca – Honorata Florczak.

1946r.  –  Przewodniczącą KGW zostaje Helena Boruta ( do 1952r.)

03.11.1945r.  – Uroczyste otwarcie  Szkoły Powszechnej w Gliśnie. Naukę bez podręczników, zeszytów i pomocy  rozpoczęło 58 dzieci.

07.09.1945r.  –  Przybywa administrator przyszłego  PGR-u Tadeusz Gorzeń.
 Z powiatu Turek przybywa kilka osób, które stanowią trzon załogi.

14.02.1946r.  –  Oficjalne otwarcie Państwowego Gospodarstwa Rolnego

25.05.1946r.  –  Poświęcenie poniemieckiej kirchy na kościół rzymsko – katolicki. Mieszkańcy Glisna należą do Parafii Rzymsko-Katolickiej w Trzemesznie Lub.

25.09.1946r.  – Przy szkole powstało boisko do siatkówki.

1946r.  –  Przewodnicząca KGW- Helena Boruta ( do 1952r.).

05.07.1947r. – Rolnicy z Glisna otrzymują pierwsze akta własności gospodarstw.

01.09.1947r.  –  Otwarcie przedszkola w Gliśnie. Pierwsza kierowniczka – Władysława Sawicka.

25.04.1948r.  –  Poświęcenie „sikawki” straży pożarnej. Na uroczystość przybył wójt gminy Lubniewice – Ob. Sierpiński.

23.08.1948r. –  Uroczyste dożynki gromadzkie w Gliśnie.

01.09.1948r. –  Utworzono VI klasę szkoły powszechnej.

01.09.1949r. –  Rozpoczęto piąty rok szkolny z 100 dzieci i VII klasą.

02.09.1949r.  –  Kierowniczką przedszkola zostaje Maria Milczanowska.

08.05.1950r.  –  Zakończył się egzamin dla analfabetów. Przez 5 lat kursy ukończyło 69 obywateli Glisna.

18.11.1950r.   – Gromada Glisno otrzymała od Powiatowej Rady Narodowej
6-lampowy odbiornik radiowy za wzorowe gospodarowanie na roli                                                                                                                                i wywiązywanie się z obowiązków wobec państwa.

1952r.  –  Przewodnicząca KGW – Honorata Florczak ( do 1969r. )

01.09.1952r.  – Zebranie założycielskie spółdzielni produkcyjnej „Przełom”. Zapisało się 18 gospodarzy.

13.05.1953r.  –  Otwarto komunikację autobusową. W tym dniu mieszkańcy Glisna mogli po raz pierwszy pojechać z przystanku PKS do Sulęcina
 i Gorzowa.

13.10.1953r.  –  Rozpoczęto remont fabryki w Świerkowie. Przed wojną produkowano tu grube płótno.

15.01.1956r.  –  Oficjalne otwarcie „Świerkowskich Zakładów Włókien Sztucznych”

05.12.1956r.  –  Po VIII Plenum KC PZPR nastąpiło rozwiązanie Spółdzielni Produkcyjnej w Gliśnie.

23.03.1959r.  –  Powstało Kółko Rolnicze, do którego wstąpiło 23 rolników. Prezesem został Stanisław Rekut. Pod patronatem kółka rozpoczęło działalność Koło Gospodyń Wiejskich. Przewodniczącą zostaje Honorata Florczak .

25.03.1960r.  –  Ponownie założono Spółdzielnię Produkcyjną, do której wstąpiło 13 rolników. Przewodniczący – Franciszek Kierzek.

27.10.1960r.  –  Uczniowie wraz z nauczycielami  przy pomocy Czesława Martuszewskiego pomalowali cały budynek szkoły.

03.11.1962r.  –  Otwarto w Gliśnie Szkołę Przysposobienia Rolniczego ( SPR ).

18.11.1963r.  –  Wieś Glisno otrzymała 50 tyś. nagrody za zwycięstwo w konkursie „Ziemia Lubuska Piękna, Gospodarna, Kulturalna”. Zakupiono telewizor i wyposażenie do sali wiejskiej.

30.10.1964r.  –  Mieszkańcy wsi otrzymali klubo-kawiarnię nad którą opiekę sprawowała Gminna Spółdzielnia w Sulęcinie. Młodzież pomogła przy tynkowaniu i malowaniu lokalu.

24.11.1964r.  –  Zakończono sadzenie sadu szkolnego

21.02.1965r.  –  Utworzono Społeczny Komitet Budowy Szkoły w Gliśnie.

30.04.1966r.  –  Otwarcie klubo-kawiarni w PGR-ze Glisno.

20.07.1969r.  –  Uroczyste wręczenie sztandaru dla OSP.

1969 rok  –  Przewodnicząca KGW – Krystyna Rzepa ( do 2003r.).

05.03.1970r.  –  Rozpoczęto naukę w nowej szkole.

10.05.1970r.  –  Uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej w Gliśnie
 im „ Osadników Ludowego Wojska Polskiego „ .

02.01.1973r. –  Naczelnikiem Urzędu Gminnego w Lubniewicach zostaje mieszkaniec Glisna –  Władysław Zwierzchowski.

10.02.1973r.  –  Glisno otrzymało I nagrodę w powiecie sulęcińskim za estetyzację wsi.

23.08.1973r.  –  W Gliśnie zorganizowano powiatowe uroczystości dożynkowe.

12.10.1973r. –   Zaczęto gromadzić eksponaty od kombatantów  do Izby Pamięci. Założycielami byli : Eugenia i Stanisław Zarakowscy oraz Tadeusz Urbanek.

05.05.1974r.  –  Uroczyste otwarcie Izby Pamięci w Gliśnie. W tym dniu odbył się również zlot ZBoWiD-u. Społeczeństwo wsi ufundowało szkole sztandar.

01.09.1975r.  –  Glisno znalazło się w granicach nowego województwa -gorzowskiego.

1975r.  –  We wsi dokonano przebudowy sieci elektrycznej i rozpoczęto budowę wodociągów.
03.06.1978r.  –  Stanisław Zarakowski po 33 latach dyrektorowania szkołą przechodzi na emeryturę.
15.08.1978r.  –  Dyrektorem szkoły zostaje Zdzisław Kisielewicz.

25.02.1979r.  –  Założenie społecznego komitetu budowy  Pomnika Osadnictwa Polskiego w Gliśnie.

21.10.1979r.  –  Uroczyste odsłonięcie pomnika, którego projektantem i wykonawcą była Zofia Belińska.

1980 – 1981r.  – Budowa salki katechetycznej przy kościele.

1994 rok  –  Likwidacja państwowego Gospodarstwa Rolnego.

Lipiec 2000r. – Likwidacja szkoły podstawowej w Gliśnie. Od 1 września 2000r. uczniowie dowożeni są do Zespołu Szkół Samorządowych w Lubniewicach.

2001r.  –  Remont dzwonnicy w kościele.

20.10.2003r.  –  Koło Gospodyń Wiejskich w Gliśnie reaktywowało swoją działalność. Przewodniczącą zostaje Krystyna Kisielewicz. Przejęła organizację po zasłużonej poprzedniczce – Krystynie Rzepa.

30.07.2005r.  –  Drużyna z Glisna zajęła I miejsce w Turnieju Miejscowości o Puchar Burmistrza. Kwotę 4000 zł rozdzielono na potrzeby wszystkich organizacji działających we wsi oraz remont kościoła.

11.06.2006r.  –  60-lecie  wyświęcenia kościoła w Gliśnie.

2006.  –  Przebudowa drogi powiatowej od sali do końca wsi.

23.07.2006r.  –  Pożegnanie ks. proboszcza Stefana Dolnego. Przeszedł na emeryturę po 41 latach duszpasterzowania. W Parafii Trzemeszno Lub. przepracował 27 lat.

30.07.2006r.  –  Reprezentacja Glisna zajęła II miejsce w Turnieju miejscowości zorganizowanym z okazji Dni Lubniewic. Wygraną kwotę – 5.000 zł rozdzielono na remont kościoła, świetlicę wiejską, bibliotekę oraz na potrzeby wszystkich organizacji.

04.08.2006r.  –  Powitanie nowego proboszcza – ks. Adama Wijatkowskiego.

22.08.2006r.  –  Rozpoczął się kapitalny remont kościoła.

Lipiec – październik 2006r. – Remont sali wiejskiej ( wymiana okien, parkietu, wyposażenie pomieszczeń kuchennych, sanitariaty,  co, elewacja  budynku ).

Czerwiec 2006r.  – We wsi powstał chór „Pokolenia”. Kierownik muzyczny – Wioletta Kargul.

13.01.2007r. –  Uroczyste otwarcie wyremontowanej sali wiejskiej połączone  ze spotkaniem opłatkowym mieszkańców. Z inicjatywy KGW 12 paniom wręczono ordery „ Serca Matkom Wsi „. Spotkanie uświetnił koncert wokalistki – Magdy Dureckiej.

26.03.2007r.  –  Sołtysem wsi zostaje Krystyna Kisielewicz. Kadencja poprzedniczki – Krystyny Rzepy trwała 25 lat.

          2007r.  –  Założenie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju I Promocji Wsi Glisno. Prezes : Bożena Gorczyca – Zapart.

2007r.  –  Przebudowa drogi gminnej ( dcinek na końcu wsi ) .

10.10.2007r.  –  Gminny Dzień Seniora w sali wiejskiej w Gliśnie.

11.11.2007r.  –  I Przegląd Pieśni Patriotycznych i Wojskowych zorganizowany na sali wiejskiej. Organizatorzy: Rada Sołecka i chór „Pokolenia”.

24.12.2007r.  –  Pasterka w wyremontowanym  kościele w Gliśnie.

2009r.  –  Adaptacja budynku po szkole podstawowej na mieszkania. Sprzedano osiem mieszkań.

27.11.2009r.  –  Oficjalne otwarcie przebudowanej drogi powiatowej nr 1277F (od drogi wojewódzkiej do centrum wsi).

27.11.2009r.  –  Zakończenie budowy drogi gminnej nr 002004F wraz ze ścieżką rowerową i chodnikiem w kierunku leśniczówki.

02.10.2010r.  –  Otwarcie Wiejskiego Centrum Sportowo – Rekreacyjno – Edukacyjnego  przy świetlicy wiejskiej.

19-22.02.2011r.  –  Sołtys wsi Krystyna Kisielewicz oraz Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Glisno odwiedziły Parlament Europejski.

20.03.2011r.  –  Wybory sołtysa i Rady Sołeckiej. Sołtys: Krystyna Kisielewicz -druga kadencja.

Październik 2011r.  –  Odrestaurowanie Pomnika Osadników Wojskowych.

Wrzesień 2012r. –  Wymiana pozostałych okien w kościele oraz malowanie
i tapicerowanie ławek.

Maj 2013r. –  Wymiana okien  na piętrze w budynku po byłej szkole (13 szt.).

Czerwiec 2013r. –  Remont biblioteki.

IX – X .2013r. – Utwardzenie drogi w kierunku stacji uzdatniania wody
                           i wykonanie z polbruku  odcinka drogi za kościołem.

Wiosna 2014r. – Renowacja ołtarza w kościele.

Wiosna 2014r. – Melioracja rowu przy remizie strażackiej i w kierunku drogi wojewódzkiej.
                                             
IX – X .2014r. – Wykonanie nowego ogrodzenia cmentarza komunalnego.

IX – X. 2014r. – Remont schodów wejściowych do kościoła (wykonanie stopni
                           z płyt granitowych).

Listopad 2014r. – Montaż łukowego okna nad wejściem  głównym do kościoła.

16. XI. 2014r.  – Wybory samorządowe: burmistrz Tomasz Jaskuła, radni Glisna:      
                           Małgorzata Kuzajewska – Moskwa, Henryk Stein, Beata Mania,
                           Edward Białek.

IX – XII. 2014r  – Remont klasy muzycznej przy świetlicy.

XI – XII. 2014r. – Montaż 3 słupów oświetleniowych ( 2 przy cmentarzu, 1 przy
                              blokach w kierunku boiska sportowego), wymiana opraw i lamp.

1.03.2015r.        – Wybory sołtysa i rady sołeckiej. Sołtys – Krystyna Kisielewicz
                             ( 3 kadencja). Rada Sołecka: Zofia Wierzbińska, Anna Kuzajewska,
                             Anna Krawiec, Łukasz Pisarewicz.

VI.2015r.          –  Remont dachu na budynku gospodarczym przy placu rekreacyjno –
                              sportowym.

VI.2015r.         –  Doposażenie placu zabaw w domki dla dzieci.

IX – X . 2015r.  – Wykonanie i montaż wiaty przystankowej dla dzieci dojeżdżających do
                            szkoły na osiedlu w kierunku jeziora.

I – II. 2016r.      – Remont oddziału przedszkolnego w Gliśnie

 I – II. 2016r.    –  Montaż barierek na przepustach wodnych w centrum wsi.

10.III .2016r.    – Otwarcie sali muzycznej w budynku po byłej szkole podstawowej.

V- VI.2016r.   – Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku gospodarczym przy
                            placu rekreacyjno – sportowym oraz malowanie elewacji.
                       
                                                     

                                              
                                            

 
                         

  by damage.inc

19.05.2024 godzina 21:03
łączymy pokolenia
galeria mieszkańców
kronika wsi
Projekt współfinansowany w ramach programu "Działaj Lokalnie VII"
działaj lokalnie
fundacja wolności
akademia rozwoju filantropii w Polsce
fundacja na rzecz Collegium Polonicum