Harmonogram wywozu odpadów na terenie Gminy Lubniewice

11.07.2013

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 roku zaczął obowiązywać nowy system gospodarowania odpadami. Gminy zostały zobligowane do odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za wnoszoną przez mieszkańców opłatę.

Poniżej harmonogram wywozu odpadów.

Ulotka informacyjna: „Zasady gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Lubniewice”

Więcej informacji na stronie UM Lubniewice : www.lubniewice.pl

19.05.2024 godzina 21:25
łączymy pokolenia
galeria mieszkańców
kronika wsi
Projekt współfinansowany w ramach programu "Działaj Lokalnie VII"
działaj lokalnie
fundacja wolności
akademia rozwoju filantropii w Polsce
fundacja na rzecz Collegium Polonicum