Działaj Lokalnie XI „Zostań Młodym Strażakiem” Musztra w OSP oraz testy zakupionego sprzętu.

22.07.2019
10.12.2023 godzina 11:26
łączymy pokolenia
galeria mieszkańców
kronika wsi
Projekt współfinansowany w ramach programu "Działaj Lokalnie VII"
działaj lokalnie
fundacja wolności
akademia rozwoju filantropii w Polsce
fundacja na rzecz Collegium Polonicum