Akcja : „ Sprzątamy Glisno” – 20.04.2013

02.05.2013

Chętni mieszkańcy włączyli się do akcji sprzątania swoich posesji i miejsc publicznych.
W ramach akcji zorganizowanej przez Burmistrza Lubniewic i Radę Sołecką  uporządkowano teren wokół kościoła i świetlicy wiejskiej, a  harcerze i zuchy  posprzątali park przy pałacu. Druhowie z OSP ( z własnej inicjatywy ) zajęli się oczyszczaniem terenu parku przy stawie w centrum wsi.

Prace podzielono na kilka etapów- wycięto oznakowane przez konserwatora i leśniczego drzewa oraz  krzewy, posprzątano śmieci.

Kolejnym etapem będzie pogłębienie i oczyszczenie stawu, wytyczenie alejek, ustawienie ławek, a oczyszczony staw będzie służył jako zbiornik przeciwpożarowy.

 

 

24.04.2024 godzina 00:01
łączymy pokolenia
galeria mieszkańców
kronika wsi
Projekt współfinansowany w ramach programu "Działaj Lokalnie VII"
działaj lokalnie
fundacja wolności
akademia rozwoju filantropii w Polsce
fundacja na rzecz Collegium Polonicum