17 marca w Sołectwie Glisno mieszkańcy wybrali na kolejną kadencję sołtysa oraz radę sołecką.

18.03.2019

Głosami mieszkańców sołtysem został Bronisław Boruta.

Członkami Rady Sołeckiej zostali:

Helena Zwierzchowska, Zofia Wierzbińska, Joanna Skorupa i Cezary Sosulski.

Na funkcję sołtysa zgłoszono 3 kandydatów. 
W wyniku tajnego głosowania:
Bronisław Boruta  otrzymał 73 głosy;
Beata Sanocka otrzymała 40 głosów;
Damian Rudziński otrzymał 14 głosów.

Informacje szczegółowe z BIP Urzędu Miejskiego w Lubniewicach:

LISTA SOŁECTW, SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH GMINY LUBNIEWICE

Statut Sołectwa Glisno – pdf

19.05.2024 godzina 21:26
łączymy pokolenia
galeria mieszkańców
kronika wsi
Projekt współfinansowany w ramach programu "Działaj Lokalnie VII"
działaj lokalnie
fundacja wolności
akademia rozwoju filantropii w Polsce
fundacja na rzecz Collegium Polonicum